Where is Mount Sinai? האם הכרכום הוא הר סיני from Tsur Shezaf on Vimeo.


היהודים מעולם לא אמרו היכן בדיוק ניתנה התורה. כתוב שתורה ניתנה בהר סיני. הר האלוהים. אבל מעולם לא נקבע המקום גיאוגרפית. הנוצרים, ואחריהם המוסלמים החליטו שהר סיני הוא ג'בל מוסא שבדרום סיני. ועכשיו, בעשרים השנים האחרונות החליט פרופסור יהודי שהר סיני נמצא במקום אחר לגמרי. פה, קרוב מאוד, בנגב. שם ניתנה התורה. דרך שם עבר עם ישראל בנדודיו. האפיפיור הכריז השנה כי הוא מכיר בכרכום כהר קדוש. שזה הר האלוהים עליו כתוב בתנ"ך. והיפה בכל הסיפור הקטן הזה, שהיהודי עמנואל ענתי, מדען בעל שם עולמי, זכה בברכת הנוצרי הבכיר מכולם. הכנסייה זונחת מסורת של 1500 שנים לטובת ממצאים בני עשרים שנים.

הר האלוהים - כתבה

הוספת תגובה


Security code
רענן

מאמרים לקטגוריה