Kashmir - Kashmir
העמק של קשמיר הוא אחד היפים שיש בין שרשראות ההרים של הימלאיה. בתי סירה על פני אגם דאל שהלוטוסים שלו גוועים, שדות זעפרן - התבלין היקר בעולם וקריקט בגנים המוגוהלים המזונחים הם חלק מפלאי המקום.
Category List
Criket in Nishantash gardens, srinagar
Criket in Nishantash gardens, srinagar
Image Detail
Criket in Nishantash gardens, srinagar
Criket in Nishantash gardens, srinagar
Image Detail
Criket in Nishantash gardens, srinagar
Criket in Nishantash gardens, srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Dal lake, Srinagar
Dal lake, Srinagar
Image Detail
Sailing in a floating garden in Srinagar
Sailing in a floating garden in Srinagar
Image Detail
Mother and child in the Saffron fields near Srinagar
Mother and child in the Saffron fields near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron picking near Srinagar
Saffron picking near Srinagar
Image Detail
Saffron flowers near  Srinagar
Saffron flowers near Srinagar
Image Detail

 

מספר תמונות בדף 
Page 1 of 2