"החוק המצרי לא חשוב בסיני." אמר אחמאד. "מה שחשוב הוא החאק אל ערפי -- החוק הידוע." החוק הידוע הוא החוק הבדואיSinai peninsula became a chaotic place of Bedouin gangs that trade, abuse, rape, and torture black slaves, smuggle guns and grow drugs. Egypt  lost control - there is a line - ancient road - Darb el Haj that separate north from south- the north is hell - the south wants to keep its tourist. The new rulers of Sinai
"החוק המצרי לא חשוב בסיני." אמר אחמאד. "מה שחשוב הוא החאק אל ערפי -- החוק הידוע." החוק הידוע הוא החוק הבדואי.

Categories