מלגרוס בן אאוקריטוס מגדרא

מלאגרוס בן אאוקראטס מגדרא / Meleager of Gadara

עד מה נעם דיודורוס, עין כל יצודד הרקליטוס,
דיון מתקו מילותיו, אולליאדס - חלציו.
גע, פילוקלס, בראשון, רך עורו: בשני תן עיניך.
עם השלישי תשוחח, את הרביעי...אחריש!
מוח לי, דע, נקי מקנאה. אך אם אל מואיסקוס
חשק מבט תשלח, יופי לראות בל תוסיף!


שישי עם חברים - המגאזין
מלאגרוס בן אאוקראטס מגדרא


מלאגרוס בן אאוקראטס, המשורר והפילוסוף המפורסם בן גדרא כתב בין היתר אסופה של שירי נערים - שירי אהבה בין גבר לנער. מלאגרוס הוא מנציגיה הבולטים של שירת האהבה ההלניסטית במאה ה-1 לפנה"ס וקורות חייו אינן ידועות. מלאגרוס טען כי הומרוס היה סורי וזאת על שום גיבוריו ונסיונותיהם של יוצרי גדרא לקרב אליהם את הומרוס ניכר ביצירות אצל משוררים ופילוסופים נוספים בני התקופה במקום. (ראה בהמשך) משיריו עולה כי חי בשלושה מקומות: גדרא, צור בה נולד וקוס בה גר לעת זיקנתו. מכאן גם שליטתו ביוונית, סורית ופניקית. עיקר גאוותו היתה על ה"זר" כפי שכינה את אוסף האפיקרמות ההלניסטיות שבעריכתו, נסיון ראשון מסוגו בעולם העתיק. קובץ זה שימש מאוחר יותר כיסוד להתהוותה של אסופת שירים הידועה בשם האנתולוגיה היוונית. הקובץ נשמר ומשמש ככלי חשוב להכרת המשוררים ההלניסטים. כלולות בקובץ 100 אפיגראמות של מלאגרוס שרובן בנושא האהבה. מלאגרוס מתגלה בה כמשורר בעל צדדים רבים ובהם צד הומואירוטי.